برنامه نویسی

انواع برنامه نویسی

اگر بخواهیم انواع برنامه نویسی را مورد بررسی قرار بدیم تعداد بی شماری زبان برنامه نویسی داریم که نمی شود در مورد کل این زبان ها صحبت کرد. یک نکته دیگر در مورد انواع برنامه نویسی باید بیان کرد که زبان برنامه نویسی با تکنولوژی برنامه نویسی کاملا متفاوت هستند.

قبل از شروع به توضیح دادن در مورد انواع برنامه نویسی پیشنهاد میکنم مقاله تعریف برنامه نویسی را مطالعه کنید تا بدونید منظور از برنامه نویسی چی هستش، سعی میکنیم در این مقاله زبان های پر استفاده و معروف رو معرفی کنیم.

انواع زبان برنامه نویسی

در حوزه برنامه نویسی، بیش از ۷۰۰ زبان برنامه نویسی وجود دارد که تا به این لحظه توسعه داده شده اند که سعی میکنیم در این مقاله لیست کامل این زبان ها رو بنویسیم و در انتها زبان های محبوب رو مورد بررسی قرار دهیم.

زبان های برنامه نویسی آرایه :

 • فرترن (Fortran)
 • Analytica
 • Chapel
 • APL
 • F
 • A+
 • F- اسکریپت
 • Fortress
 • IDL
 • J
 • K
 • PDL
 • R
 • NESL
 • MATLAB واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه ‌نویسی مربوطه ‌است که از ترکیب دو واژه ( MATrixماتریس) و( LABoratoryآزمایشگاه) ایجاد شده‌ است.
 • S-Lang
 • اکتاو (Octave)
 • Nial
 • SAC
 • ZPL
 • X10

زبان های برنامه نویسی جنبه گرا :

 • AspectLua
 • AspectJ
 • CaesarJ
 • Object Teams
 • E
 • Aspect C++
 • Compose

زبان های برنامه نویسی تألیف :

 • PILOT
 • Bigwig
 • TUTOR
 • Coursewriter
 • زبان های اسمبلی
 • ASEM-51
 • AKI
 • ASCENT
 • ASPER
 • BAL
 • C–
 • COMPASS
 • Emu8086
 • EDTASM
 • FAP
 • FASM
 • GAS
 • HLA
 • HLASM
 • LC-3
 • Linoleum
 • MACRO-11
 • MACRO-20
 • MACRO-32
 • MASM
 • MI
 • MIPS
 • Motorola 68KAssembly of CPUs
 • NASM
 • NEAT
 • PAL-III
 • PASM
 • RosAsm
 • Sphinx
 • TASM
 • Yasm

زبان های برنامه نویسی واسط خط فرمان :

 • ۴DOS
 • .bat
 • Windows PowerShell
 • CHAIN
 • CLIST
 • DCL
 • زبان دسته DOS
 • CMS EXEC
 • EXEC 2
 • JCL
 • sh
 • csh
 • Ch
 • tcsh
 • bash
 • ksh
 • zsh
 • Rc
 • Es shell
 • REXX
 • SCLI
 • SsCLI
 • TACL

زبان های برنامه نویسی کامپایل شده :

 • Ada
 • الگول (ALGOL)
 • Ateji PX
 • بیسیک (BASIC)
 • C
 • C++
 • C#
 • CLEO
 • CLIPPER 5.3
 • Clush
 • COBOL
 • CLisp
 • Cobra
 • Corn
 • Curl
 • D
 • DASL
 • دلفی (Delphi)
 • DIBOL
 • Dylan
 • dylan.NET
 • Ecere C
 • Eiffel
 • Factor
 • Forth
 • فرترن (Fortran)
 • Go
 • هسکل (Haskell)
 • Harbour
 • جاوا (Java)
 • JOVIAL
 • LabVIEW
 • Nemerle
 • Objective-C
 • پاسکال (Pascal)
 • Plus
 • ppC++
 • پایتون (Python)
 • RPG
 • Scheme
 • اسمال تاک (SmallTalk)
 • ML
 • Turing
 • Urq
 • ویژوال بیسیک (Visual Basic)
 • ویژوال فاکس پرو (Visual FoxPro)
 • ویژوال پرولوگ (Visual Prolog)
 • WinDev
 • X++
 • XL
 • Z++

زبان های برنامه نویسی هم روند یا هم زمان :

 • Ada
 • ChucK
 • Cilk
 • C Omega
 • Clojure
 • ConcurrentLua
 • Concurrent Pascal
 • Corn
 • Curry
 • E
 • Eiffel
 • Erlang
 • Go
 • جاوا (Java)
 • Join-Calculus
 • Joule
 • لیمبو (Limbo)
 • MultiLisp
 • occam
 • Oz
 • Pict
 • SALSA
 • Scala
 • SR

زبان های برنامه نویسی جریان داده :

 • Hartman Pipelines
 • G
 • Lucid
 • Max
 • Prograph
 • Pure Data
 • وی (Vee)
 • VisSim
 • WebMethods Flow
 • Monk
 • Oz
 • VHDL

زبان های برنامه نویسی داده گرا :

 • Clarion
 • Clipper
 • dBase
 • MUMPS
 • SPARQL
 • SQL
 • Tutorial D
 • ویژوال فاکس پرو (Visual FoxPro)
 • WebQL

زبان های برنامه نویسی آموزشی :

 • Scratch
 • Etoys
 • Squeak
 • BlueJ
 • Greenfoot
 • NetBeans
 • Scheme
 • Logo
 • Common Lisp
 • newLISP
 • Gambas
 • SiMPLE
 • Microsoft Small Basic
 • BASIC-256
 • ویژوال بیسیک دات نت (یکی از مشهورترین زبان های برنامه نویسی کامپیوتر برای افراد مبتدی) Visual Basic .Net
 • Alice
 • AgentSheets
 • Baltie
 • E-Slate
 • CiMPLE
 • Hackey Hack
 • Guido van Robot
 • Kodu
 • Karel
 • Mama
 • پاسکال (Pascal)
 • Lego Mindstorms
 • RoboMind
 • Phrogram
 • Stagecast Creator
 • Curry
 • هسکل (Haskell)
 • A++
 • Oz
 • Qi II
 • M2001

زبان های برنامه نویسی ساخت یافته یا فرا داده ای :

 • dBase
 • SQL
 • Clarion
 • MUMPS
 • SPARQL
 • Fox Pro
 • Clipper
 • WebQL

زبان های برنامه نویسی توصیفی :

 • Ant
 • Lustre
 • Modelica
 • xBase
 • MetaPost
 • DASL
 • تبدیلات اکس اس ال (XSL Transformation)
 • پرولوگ (Prolog)
 • Poses++

زبان های برنامه نویسی گسترده :

 • Ateji PX
 • AutoLISP
 • CAL
 • C/AL
 • DML
 • Guile
 • Lua
 • OptimJ
 • پایتون (Python)
 • REXX
 • Ruby
 • S-Lang
 • SQL
 • تی سی ال (Tcl)
 • Vimscript
 • VBA
 • Windows PowerShell

زبان های برنامه نویسی سری :

 • Whitespace
 • Chef
 • Klingon
 • Befunge
 • Shakespeare
 • LOLCODE
 • FALSE
 • Piet
 • INTERCAL
 • Malbolge
 • SNUSP

زبان های برنامه نویسی تابعی :

 • Charity
 • Curl
 • Clean
 • F#
 • هسکل (Haskell)
 • Lisp
 • Hop
 • متمتیکا (Mathematica)
 • ML
 • ارلنگ (Erlang)
 • R
 • Spreadsheets
 • Kite
 • OPS5
 • Opal

زبان های برنامه نویسی منطق گرا :

 • Leda
 • Janus
 • Poplog
 • Oz
 • Fril
 • CLACL
 • ROOP
 • Alma-0

زبان های برنامه نویسی محیط تجاری نسل چهارم :

 • FOCUS
 • MARK-IV
 • Oracle Express 4GL
 • SAS
 • XML mosaic
 • Aubit 4GL
 • CorVision
 • Uniface
 • LINC 4GL
 • ABAP
 • Ubercode
 • xBase
 • MAPPER
 • Visual DataFlex
 • Today
 • ویژوال فاکس پرو (Visual FoxPro)
زبان های برنامه نویسی ماشین :
 • UltraSPARC
 • Motorola 6800
 • Intel 8008/8080/8085
 • StrongARM
 • ARM
 • Commodore 64 CPU
 • MIPS R2000/ R3000
 • National 32032

زبان های برنامه نویسی تعاملی :

 • بیسیک (Basic)
 • Clojure
 • CLisp
 • Erlang
 • F#
 • Forth
 • FPr
 • Fril
 • هسکل (Haskell)
 • IDL
 • Lua
 • MUMPS
 • میپل (Maple)
 • متلب (MATLAB)
 • ML
 • Mythryl
 • Perl
 • PostScript
 • پایتون (Python)
 • R
 • REXX
 • Ruby
 • Scala
 • Scheme
 • اسمال تاک (SmallTalk)
 • S-Lang
 • تی سی ال (Tcl)
 • Windows PowerShell
زبان های برنامه نویسی تفسیر شده :
 • Ant
 • APL
 • AutoHotkey
 • Autolt
 • بیسیک (BASIC)
 • Databus
 • Eiffel
 • Forth
 • FPr
 • Frink
 • GML
 • Groovy
 • هسکل (Haskell)
 • J
 • LISP
 • LPC
 • Lua
 • Lush
 • MUMPS
 • میپل (Maple)
 • پاسکال (Pascal)
 • Perl
 • Pikt
 • پست اسکریپت (PostScript)
 • پایتون (Python)
 • REXX
 • R
 • Ruby
 • S-Lang
 • Spin
 • TorqueScript
 • thinBasic
 • VBScript
 • Windowes PowerShell
 • XMLmosaic
زبان های برنامه نویسی تکرار شونده :
 • Aldor
 • Alphard
 • C#
 • CLU
 • Cobra
 • Eiffel
 • Icon
 • IPL-v
 • Lua
 • Lush
 • پایتون (Python)
 • Sather
 • XL
زبان های برنامه نویسی بر اساس لیست :
 • FPr
 • Joy
 • Lisp
 • Lush
 • R
 • تی سی ال (TCl)
 • TRAC
 • Little Languages
 • apply
 • awk
 • Comet
 • SQL
زبان های برنامه نویسی ماکرو :
 • cpp
 • m4
 • PHP
 • SMX
زبان های برنامه نویسی متا :
 • C++
 • Curl
 • D
 • Forth
 • هسکل (Haskell)
 • Lisp
 • Lua
 • پایتون (Python)
 • ruby
 • اسمال تاک (SmallTalk)
 • XL
زبان های برنامه نویسی چند الگویی :
 • Ada
 • ALF
 • Alma
 • APL
 • بتا (BETA)
 • C++
 • C#
 • ChucK
 • Cobra
 • CLisp
 • Corn
 • Curl
 • Curry
 • D
 • دلفی (Delphi)
 • Dylan
 • ECMAScript
 • Eiffel
 • F
 • Fantom
 • FPr
 • Harbour
 • Hop
 • J
 • LabVIEW
 • Lasso
 • Lava
 • Leda
 • Lua
 • Metaobject protocols
 • Mythryl
 • Nemerle
 • Objective Camrl
 • Oz
 • Object Pascal
 • Perl
 • PHP
 • Pliant
 • Poplog
 • ppC++
 • Prograph
 • پایتون (Python)
 • R
 • REBOL
 • ROOP
 • Ruby
 • Scala
 • Seed 7
 • SISAL
 • Spreadsheets
 • تی سی ال (Tcl)
 • Windows PowerShell
 • XL
زبان های برنامه نویسی آنالیز عددی :
 • AMPL
 • GAMS
 • MATLAB
 • Seneca

زبان های برنامه نویسی غیر انگلیسی :

 • ARLOGO
 • Chinese BASIC
 • Fjölnir
 • HPL
 • Lexico
 • Rapira
 • Glagol
 • Portugol
زبان های برنامه نویسی کلاس شی‌ء گرا :
 • CLisp
 • Dylan
 • Goo
 • Cecil
 • Actor
 • Ada 95
 • بتا (BETA)
 • C++
 • Chrome
 • ChucK
 • Cobra
 • ColdFusion
 • Corn
 • Curl
 • D
 • DASL
 • دلفی (Delphi)
 • dylan.NET
 • E
 • Ecere C
 • Eiffel
 • F-Script
 • فرترن (Fortran)
 • Fortress
 • FPr
 • GAMBAS
 • GML
 • Harbour
 • j
 • جاوا (Java)
 • Fortress
 • FPr
 • GAMBAS
 • GML
 • Harbour
 • j
 • Modula-2
 • Moto
 • Nemerle
 • NetRexx
 • Oberon-2
 • Object Pascal
 • Object Caml
 • Perl 5
 • PHP
 • Pliant
 • ppC++
 • Prograph
 • پایتون (Python)
 • Revolution
 • Ruby
 • Scala
 • Seccia
 • Simula
 • اسمال تاک (SmallTalk)
 • SPIN
 • SuperCollider
 • VBScript
 • Visual DataFlex
 • ویژوال فاکس پرو (Visual FoxPro)
 • ویژوال پرولوگ (Visual Prolog)
 • X++
 • XOTcl
زبان های برنامه نویسی شی‌ء گرا بر اساس نمونه اولیه :
 • ABCL/1/R/R2/c plus
 • Agora
 • cecil
 • ECMAScript
 • Etoys
 • Glyphic script
 • Io
 • Lisaac
 • Lua
 • MOO
 • NewtonScript
 • Obliq
 • R
 • REBOL
 • Self
 • Slate
 • TADS

زبان های برنامه نویسی قاعده آفساید :

 • ISWIM
 • ABC
 • Hyper Talk
 • Ivy
 • میراندا (Miranda)
 • Occam
 • Pliant
 • SPIn
 • XL

زبان های برنامه نویسی رویه ای :

 • Ada
 • الگول (ALGOL)
 • Alma-0
 • بیسیک (BASIC)
 • BLISS
 • C
 • C++
 • C#
 • ChucK
 • Cobra
 • COBOL
 • ColdFusion
 • Component Pascal
 • Curl
 • D
 • DASL
 • dylan.NET
 • دلفی (Delphi)
 • Ecere C
 • ECMAScript
 • Eiffel
 • فرترن (Fortran)
 • FPC Pascal
 • Harbour
 • Hyper Talk
 • جاوا (Java)
 • JOVIAL
 • Lasso
 • Modula-2
 • Oberon
 • Oberon-2
 • متلب (MATLAB)
 • MUMPS
 • Nemerle
 • Occam
 • پاسکال (Pascal)
 • PCASTL
 • Perl
 • PL/C
 • PL/I
 • Plus
 • پایتون (Python)
 • R
 • Rapira
 • RPG
 • S-Lang
 • VBScript
 • ویژوال بیسیک (Visual Basic)
 • ویژوال فاکس پرو (Visual FoxPro)
 • X++
 • XL
 • XMLmosaic
 • زبان انعکاسی
 • جنبه گرا
 • Befunge
 • C##
 • ChucK
 • Cobra
اجزای سازنده قطعات جعبه سیاه پاسکال :
 • Cobra
 • Curl
 • دلفی (Delphi)
 • ECMAScript
 • Eiffel
 • Forth
 • Harbour
 • جاوا (Java)
 • Lisp
 • Lua
 • Maude System
 • .NET FCLR
 • Oberon-2
 • Objective-C
 • PCASTL
 • Perl
 • PHP
 • Pico
 • Pliant
 • پرولوگ (Prolog)
 • پایتون (Python)
 • REBOL
 • Ruby
 • اسمال تاک (SmallTalk)
 • SNOBOL
 • تی سی ال (Tcl)
 • X++
 • XL
زبان های برنامه نویسی بر اساس قانون :
 • CLIPS
 • محدودیت انتقال قوانین
 • Jess
 • OPS5
 • پرولوگ (Prolog)
 • Poses++
 • زبان های اسکریپت
 • AppleScript
 • AWK
 • BeanShell
 • Ch
 • CLIST
 • ColdFusion
 • ECMAScript
 • CMS EXEC
 • EXEC 2
 • F-Script
 • Falcon
 • Frink
 • GML
 • ICI
 • Io
 • JASS
 • Groovy
 • Join Java
 • Tea
 • Lua
 • MEL
 • Mythryl
 • Perl
 • PHP
 • Pikt
 • پایتون (Python)
 • R
 • REBOL
 • REXX
 • Revolution
 • Ruby
 • اسمال تاک (SmallTalk)
 • S-Lang
 • Se
 • Tcl
 • TorqueScript
 • VBScript
 • Windows PowerShell
 • Winbatch

زبان های برنامه نویسی بر اساس انباشتگی (Stack Based) :

 • Cat
 • colorForth
 • Factor
 • Forth
 • Joy
 • Piet
 • Poplog
 • PostScript
 • RPL
 • Urq
زبان های برنامه نویسی سنکرون یا هم زمان :
 • Argos
 • Averest
 • Esterel
 • LEA
 • Lustre
 • Signal
 • SynchCharts
زبان های برنامه نویسی انتقال نحو (Sintax) :
 • ANTLR
 • Coco/R
 • GNU bison
 • GNU Flex
 • Lex
 • M4
 • yacc
 • JavaCC
 • Rats!

زبان های برنامه نویسی ویژوال :

 • CODE
 • Eiffel
 • Fabrik
 • LabVIEW
 • Lava
 • Limnor
 • Mindscript
 • Max
 • NXT-G
 • PPL
 • Prograph
 • Pure Data
 • Quartz Composer
 • Scratch
 • سیمیولینگ (Simulink)
 • Spreadsheets
 • Subtext
 • Tinkertoy
 • وی (VEE)
 • VisSim
 • ww
 • EICASLAB
زبان های برنامه نویسی نیکلاس ورس :
 • الگول W (ALGOL W)
 • Modula
 • Modula-2 (Obliq based on Modula 3)
 • Oberon
 • Oberon-2
 • Oberon-07
 • Object Pascal
زبان های برنامه نویسی براساس XML :
 • Ant
 • C Omega
 • Jelly
 • LZX
 • MXML
 • XQuery
 • XSLT
 • XMLmosaic

اگر بعضی زبان ها در چند دسته مختلف آمده اند به خاطر این است که بسیاری از زبان های برنامه نویسی تحت طبقه بندی های مختلف بر اساس ساختار، عملکرد، جهت گیری یا هر معیار دیگر در چند طبقه بندی به صورت مشترک قرار می گیرند.

نکته: محبوبیت یک زبان برنامه نویسی بر اساس همین تطبیق پذیری ها و ویژگی ها می باشد.

 جدیدترین زبان های برنامه نویسی

لیستی از زبان هایی که از سال ۲۰۰۰ میلادی توسعه پیدا کرده اند و رشد چشمگیری داشته اند در زیر آمده است.

 • Alma-0
 • Aspect-J
 • Ada 2005
 • Boo
 • C#
 • Cobra
 • Clojure
 • D
 • F#
 • Fantom
 • Factor
 • Ferite
 • Groovy
 • Go
 • Io
 • Joy
 • Join Java
 • Kite
 • Links
 • Little b
 • Nemerle
 • OptimJ
 • Oberon-07
 • Pure
 • Squirrel
 • Scala
 • Subtext
 • ویژوال بیسیک دات نت (Visual Basic .Net)
 • Vala
 • Windows PowerShell
 • XL

بهترین زبان های برنامه نویسی برای یادگیری 

هدف از نوشتن این مقاله این است که با انواع زبان برنامه نویسی آشنا شوید و بدونید چه تعداد زبان برنامه نویسی وجود دارد. سعی کردیم در این مقاله خیلی از زبان های برنامه نویسی رو معرفی کنیم. در بخش پایین هم بهترین زبان های برنامه نویسی رو لیست کردیم که بدونید چه زبان هایی بازار کار دارند و میتونید برای یادگیری برنامه نویسی روی آنها حساب ویژه باز کنید.

 • سی شارپ
 • PHP
 • جاوا
 • پایتون
 • جاوااسکریپت
 • روبی
 • سوئیفت
 • پرل
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا